Fot. Katarzyna Gałkowska "Muscate"

O mnie słów kilka...

Kocham życie! Nad życie!

Bardziej niż życie kocham tylko ludzi (Napisałam „tylko”?    Oczywiście, że miałam na myśli „AŻ”!)

W miłości tej zatracona zgłębiałam (zgłębiam i zgłębiać będę) ludzką naturę w teorii (Uniwersytet Warszawski
– andragogika – czyt. kształcenie dorosłych) i praktyce (uniwersytet życia).

Coaching odzwierciedla moją wiarę w każdego człowieka i głębokie przekonanie, że każdy nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek dążenia do szczęścia, spełnienia i zwykłej codziennej radości życia.
Nic dziwnego, że praca coacha stała się moją pasją i sposobem na życie.

Dziś jestem dyplomowanym coachem (Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie) i jednym z niewielu w Polsce certyfikowanym coachem kryzysowym, a także terapeutką w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy), co rzecz jasna
nie powstrzymuje mnie przed ciągłym dokształcaniem się, rozwijaniem kompetencji,
poszerzaniem warsztatu pracy.

 

 

W 2017 roku ukazała się na rynku, napisana przeze mnie we współpracy z Dominiką Paradowską, książka
pt.: "Coaching w sytuacji kryzysu. Jak przekuć trudności w dobre doświadczenie?".

Jako fanka nauki przez zabawę, jestem także współautorką gry coachingowej „Śladami samych siebie”.

Na co dzień chętnie angażuję się w nowe przedsięwzięcia, lubię wyzwania, lubię tworzyć – trochę dla siebie, trochę dla innych. Nie lubię obłudy, kłamstwa i bezczynności (kolejność przypadkowa).

Podążam ścieżką, którą sama sobie wytyczam, czasem się potykam, ale wytrwale dążę do celu...

Jak pracuję?

Każda sesja coachingowa to spotkanie człowieka z człowiekiem, które ma za zadanie służyć,
wspierać, inspirować. Dlatego też moim priorytetem w pracy jest, by relacja coach-coachee została zbudowana w oparciu o: partnerstwo, zaufanie, szacunek, lojalność, poczucie bezpieczeństwa i obustronne zaangażowanie.