Coaching tradycyjny

Coaching nie jest ani doradztwem ani terapią.
W odróżnieniu od nich w coachingu  to Ty jesteś autorem najlepszych dla siebie rozwiązań i tylko Ty decydujesz,
w jakim kierunku zmierzasz. 

Ja jako  Twój Coach będę Cię wspierać w tym,
by Twoje spotkanie z samym sobą pozwoliło Ci na odnalezienie
i wykorzystanie Twojego potencjału i w efekcie na pełne rozwinięcie skrzydeł.Beztroski
Golden Gate Park

Coaching jako metoda rozwoju osobistego charakteryzuje się:
- nakierowaniem na cel w osiąganiu najlepszych rezultatów,
- wspieraniem i wzmacnianiem potencjału i zasobów klienta,
- wzbudzaniem kreatywności i energii,
- budowaniem motywacji,
- równowagą pomiędzy osiąganiem wymiernych rezultatów a rozwojem,
- wykorzystaniem wewnętrznej mądrości.

W coachingu klient ustala swoje cele, planuje działania, podejmuje decyzje w zgodzie ze sobą oraz odkrywa 
i uczy się, jak pełniej korzystać ze swoich zasobów.


Dzięki tym odkryciom zmiana dotychczasowych nawyków i przekonań jest łatwiejsza i nierzadko bywa po prostu przyjemna. 


Toy Plane
Wandering Traveler

Najważniejsze w coachingu jest przeprowadzenie klienta do wymarzonego celu a zadaniem coacha jest wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany przy jednoczesnej ustawicznej pracy nad wzbudzeniem
i podtrzymaniem wewnętrznej motywacji do zmiany.

Coaching kryzysowy

Od pierwszych dni życia towarzyszą nam sytuacje trudne, z którymi uczymy się radzić sobie budując rozmaite, mniej lub bardziej skuteczne strategie pokonywania owych trudności. Faktem niepodważalnym jest to,
że absolutnie każdy człowiek napotyka przeszkody i doświadcza sytuacji trudnych. Jednakże dla każdego zupełnie coś innego będzie oznaczało trudność i każdy zupełnie inaczej będzie w stanie sobie z tymi trudnościami radzić.

Ważne jest to, że każdy kryzys jest czymś,
z czego można wyjść. Co więcej można wyjść silniejszym, mądrzejszym, lepszym
i – uwaga – szczęśliwszym niż było się wcześniej.

Fot. Mag De Photography
 
nature-sky-sunset-man.jpeg

Coaching kryzysowy to metoda wsparcia człowieka przeżywającego trudną sytuację.


Pracujemy w oparciu o wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej, psychologii kryzysu oraz tradycyjnego coachingu.


Jestem głęboko przekonana, że dramat, który Cię dotknął nie musi niweczyć Twojej przyszłości – najlepsze dopiero jest przed Tobą.


Chcesz też w to uwierzyć?
Pomogę Ci.     

Nie musisz być ze swoim problem sam/a.

Kryzys to przełom, punkt zwrotny, rozdroże – musisz wybrać,
w którą stronę pójdziesz. Taka sytuacja wyboru stwarza możliwość rozwoju osobistego. To szansa na nabycie nowych umiejętności radzenia sobie, jak również na zmianę starych i nieprzydatnych przekonań i nawyków.


Nierzadko w obliczu kryzysu dochodzi do przebudowy systemu wartości i umocnienia  poczucia sensu oraz obrania nowego
celu w życiu.

To Ty możesz właśnie teraz zdecydować, czy wykorzystasz
tę okazję do zmiany całego swojego życia na lepsze.

Bridge Over River
pexels-photo (1).jpg

Przykładowe obszary kryzysu, w których mogę Cie wesprzeć:

  • niepłodność,

  • problemy rodzicielskie,

  • kryzys w relacji (konflikt, rozstanie, trudności w nawiązaniu nowej relacji),

  • wypalenie zawodowe,

  • utrata bądź chęć zmiany pracy,

  • zdrowie, 

  • i inne